Mål og Visjon

Vårt mål er å tilby smarte og innovative løsninger for helsepersonell som forbedrer og effektiviserer virksomheter. Vår visjon er å ligge i tet og alltid utfordre gjeldende arbeidsmetoder og tankesett med pasientens helse og livskvalitet i fokus.

Team

Ilham Hussein 

CEO & Interaksjonsdesigner

ilham@anitasystems.com 

 

Øystein Mejdell

CTO & Systemutvikler

oystein.mejdell@anitasystems.com 

 

Nina Belseth

Kursansvarlig

nina.belseth@anitasystems.com 

 

Rasmus Forsell

Kvalitetsingeniør

rasmusforsell@anitasystems.com

 

Ilham Hussein 

CEO & Interaksjonsdesigner

ilham@anitasystems.com 

 

Øystein Mejdell

CTO & Systemutvikler

oystein.mejdell@anitasystems.com 

 

Ilham Hussein 

CEO & Interaksjonsdesigner

ilham@anitasystems.com 

 

Øystein Mejdell

CTO & Systemutvikler

oystein.mejdell@anitasystems.com 

 

Nina Belseth

Kursansvarlig &  Content Creator 

nina.belseth@anitasystems.com 

 

Rasmus Forsell

Kvalitetsingeniør

rasmusforsell@anitasystems.com

 

Nina Belseth

Kursansvarlig &  Content Creator 

nina.belseth@anitasystems.com 

 

Rasmus Forsell

Kvalitetsingeniør

rasmusforsell@anitasystems.com